Ролята на жените в международното развитие

Пълен запис на проведената на 04.02.2013 г. публична дискусия, посветена на равенството между половете, както и на ролята на жените и момичетата в процесите на междунардно развитие (Amnesty International's Human TV).