Щастлив свят

Да се възплозваш от "неженевския" туристически пакет на една по-особена агенция... (сатирично шоу на Amnesty TV)

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>