Симптоми

Видео клип за някои от най-болезнените симптоми на ХИВ и СПИН... (кампания на UNAIDS)

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>