Сирия 2013

Видео на Human Rights Watch, разкриващо някои от най-шокиращите военни престъпления и посегателства върху човешките права по време на конфликта в Сирия през изминалата 2013 г.