Изпрати sms и сложи край на изтезанията! Рекламeн спот на Amnesty International

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>