Смърт на смъртното наказание

58 държави все още не са отменили смъртното наказание... Остава да ги убедим! Спот на Amnesty International

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>