Смъртното наказание през 2013 г.

Анимационен спот срещу смъртното наказание. Повече информация на: http://www.amnesty.org/death-penalty