Свят на войни

През 2014 г. броят на принудително изселените жители на земното кълбо достигна 59.5 милиона... Видео на UNHCR