Свободни и равни по достйнство и права

Анимационен клип, представящ понятието ЧОВЕШКИ ПРАВА

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>