Трагедията в Сирия

Видео на Върховния комисариат на ООН за бежанците, разкриващо мащаба на човешката трагедия в Сирия.