Три милиона

Разказът на Иман - една от трите милиона истории на сирийски бежанци. (Видео на ВКБООН)