Военна сила в класната стая

Видео на Human Rights Watch, насочено срещу превръщането на действащи училищни сгради в активни военни бази.