Всеки срещу всеки

Всеки е срещу всеки, но някой трябва да бъде за всеки! Анимационен клип на Amnesty International, призоваващ към правозащитно доброволчество

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>