Всеобща декларация за правата на човека

Анимационен клип, представящ кампанията за вписване на текста на Всеобщата декларация за правата на човека в личните документи

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>