Всяко едно писмо е от значение

Видео на Amnesty International, посветено на дългогодишната световна правозащитна кампания "Write for Rights". Повече информация на: http://www.hrw.org/node/113480