За равни възможности

Социален клип, насочен против трудовата дискриминация на хората с увреждания

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>