Заедно на чаша кафе

Фондация "Земята - източник на доходи" работи от 2000 г. за подпомагане достъпа до активи на малоимотни семейства. За това време тя е осигурила възможности за допълнителни доходи на близо 500 души от 150 семейства. Видеото е заснето в Перущица и разказва историите на лозар и собственици на семеен магазин. Третата история ни среща с млада ромка - медицинска сестра, здравен медиатор и педагогически доброволец, която помага на 150 деца от четири околни села в учебния процес. Тя е решила да отвори кафене в центъра на града, където българи и роми да се събират заедно на чаша кафе. Видеото е създадено в рамките на проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“ - READI, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Продукция: БХК.