Знаци за добро образование

Видео на Human Rigths Watch и The World Federation of the Deaf, посветено на правото на глухонемите деца на пълноценно образование.