Адв. Вера Златарева

Юристка, публицистка, общественичка. Член на дружеството на българските жени с висше образование. Първата българска жена с придобита адвокатска правоспособност (1945).

Родена е на 3 декември 1905 г. в Голямо Белово в семейството на двама учители. След като завършва местното училище, отива да учи в Пловдив. През 1929 г. става първата дипломирана жена в правния факултет на Софийския университет, а година по-късно защитава и доктурантура отново там.

Работи като помощник юристконсул в Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ), а по-късно и помощник-завеждащa Службата за борба със социалните злини при Дирекция на полицията. През 1936 г. се омъжва за Михаил Геновски (1903–1996), който е адвокат, журналист, идеолог на Българския земеделски народен съюз, политик и професор, от когото има две деца. Вера Златарева никога не приема фамилното име на съпруга си. В публикация от 1945 г. тя пише, че смяната на името е сигурен знак за “собственическото отношение, което мъжа има над жената”. През 1938 г. участва в конкурс за стипендия по криминална социология на Международната федерация на университетските жени.

След комунистическия преврат от 1944 г. Златарева остава дейна в обществения живот на страната. Тя става ръководителка на Българския народен женски съюз и членува в БЗНС Врабча 1. През 1945 г. е приета като представител в 26-тото Обикновено народно събрание. Участва в инициативи за възстановяване на конституционните права и свободи, които след преврата от май 1934 г. биват ограничени. Тя настоява, че равенството между мъжете и жените трябва да бъде изрично упомената в закона, с цел да бъдат избегнати дискриминационни прояви, каквито самата тя лично е изпитала. 

Вера Златарева има богат изследователки опит в различни социални теми. Тя е сред първите, които разглеждат въпроса за проституцията и публикува редица текстове по темите за изнасилването, правната защита на жената,  извънбрачните деца и юридическите фактори, влияещи върху състоянието на българските жени, включително правото на труд и собственост, семейните отношения, алкохолизмът и хазарта. 

Вера Златарева умира на 19 август 1977 г.