Из архива: Родители призоваха "Децата ни не са биологичен отпадък"

13.06.2012 г.

В България родителите на мъртвородени бебета нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си. Няколко организации поискаха незабавна промяна на тази дълбоко нехуманна практика

Всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета. Това е изключителна травма за техните родители. В същото време те нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си. 

Това стана ясно днес, по време на пресконференцията "Децата ни не са биологичен отпадък", организирана от Български хелзинкски комитет, сдружение "Естествено" и фондация "Родители за родители".

В България всички мъртвородени или починали непосредствено след раждането си бебета на практика стават собственост на болницата, която ги изгаря като "биологичен отпадък", заедно с всякакви други болнични отпадъци. "Така родителите не могат дори да получат урна с прахта на бебето си или гробно място, което да посещават - което е абсурдно и засилва травмата им", обясни Яна Бюрер Тавание, директор програма "Кампании и комуникации" на БХК. 

"Подобна нехуманна практика не съществува в нито една от останалите страни-членки на Европейския съюз", каза Бояна Петкова, лекар и майка на мъртвородено дете. "Когато едно бебе почине, преди да се е родило, това не означава, че не е живяло и че не е било обичано. Родителите му имат право на същото достойнство в скръбта си като всеки друг родител", каза още тя. 

Организаторите обясниха, че причина за изгарянето на мъртвородените или починалите непосредствено след раждането си бебета като биологични отпадъци са съществуващите текстове в Закона за гражданската регистрация (чл. 61, според който препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение) и в Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. В момента се изисква наличието на акт за раждане и акт за смърт, ЕГН и име, за да се случи погребение или кремация. Мъртвородените бебета няма как да получат всички тези документи. 

Затова организациите искат съответните незабавни нормативни промени, които да позволят и мъртвородените или починалите непосредствено след раждането си бебета да могат да бъдат погребвани или кремирани. Това, според организаторите, трябва да може да стане и само с наличието на акт за раждане (актът, издаден по смисъла на чл.48, ал.4 изречение последно от Закона за гражданската регистрация). 

"В допълнение, трябва да бъде изготвен документ, деклариращ желанието на родителите за погребение/кремация, който да бъде на разположение в болниците", каза Димитър Йорданов, учредител на фондация "Родители за родители". 

Днес тринайсет организации* внесоха официално писмо до министъра на здравеопазването Десислава Атанасова за незабавното преустановяване на жестоката практика, посредством съответна нормативна реформа. Внасянето на писмото беше придружено от мълчалив протест пред МЗ, по време на който във въздуха бяха пуснати балони, почитащи паметта на хилядите "невидими" бебчета. 

Организациите бяха поканени на среща с МЗ, където представителите на министерството изразиха принципната си готовност и подкрепа за случването на тази промяна. Според тях тя трябва да включва и промяна освен в Наредба 2, и в Закона за гражданската регистрация. По-късно днес предстои внасяне на писмо и до Министерството на правосъдието. Предстоят срещи с представителите на институциите, на които да се обсъди как точно да се случи реформата. 

В писмата се подчертава, че принцип в държавите-членки на ЕС е да е предвидена изрична възможност (право) за погребване на тези деца, независимо от тяхната възраст и тегло

- Когато са родени под съответния определен миунимум на жизнеспособност (обичайно 500 гр. или 22-24 гестационни седмици), те се третират като "операционни отпадъци", които или се изгарят/погребват от болницата по хуманен, зачитащ човешкото достойнство начин, или се предоставят на родителите при желание от тяхна страна, за да организират те индивидуално погребение. 

- Когато са над определените минимални тегло/възраст, те се третират като мъртвите тела на всички останали починали човешки същества. В този смисъл се предвижда и принципно задължение на родителите да извършат погребение, съгласно изискванията на съответното действащото законодателство. При отказ от страна на родителите се предвижда задължение за съответната държавна или общинска институция да извърши анонимно погребение. 

"Много международни изследвания категорично доказват изключителната важност на сбогуването с починалото дете за траурния процес на родителите. При родители, които са получили възможност да се сбогуват с бебето си, се наблюдават значително по-малко депресивни и тревожни разстройства и по-бързо възстановяване", заяви Елена Кръстева, психолог и председател на сдружение "Естествено". 

"Българските родители на мъртвородени деца описват факта, че са били лишени от възможността да се сбогуват с децата си по достоен начин, като изключително травматизиращ и утежняващ така или иначе болезнения процес на преодоляване на загубата", каза Бояна Петкова. В момента тя създава фондация "Макове за Мери" за подкрепа на такива родители. 

Организаторите са стартирали и онлайн петиция, която всеки гражданин, съпричастен с каузата, може да подкрепи. Петицията е тук

За допълнителна информация: Фондация "Макове за Мери"

 

Списък с организациите, подписали писмото: Български хелзинкски комитет, Сдружение „Естествено“, Фондация „Родители за родители“, Асоциация „Родители“, Фондация „Асоциация Анимус“, Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Българско дружество по психодрама и групова терапия, Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ), Национална асоциация „Подкрепа за кърмене”, Фондация „Същност”, Сдружение „Родилница“, Сдружение „Център за образователни инициативи“

Децата ни не са биологичен отпадък или за спешната реабилитация на човешкото

Автор: Бояна Петкова

28 Юни 2012 

Действия и резултати

През 2013 г. организациите, инициирали кампанията “Децата ни не са биологичен отпадък” обявиха 13 юни, датата на началото на кампанията, за Ден, посветен на перинаталната загуба.

В началото на септември 2014 г. стана известно, че бившият здравен министър д-р Таня Андреева, напълно непрозрачно, без мотиви и без дебат, е взела решение за промяна на границата между раждане и аборт. Досега в стандарта по акушерство и гинекология за живородено дете се смяташе такова над 600 г и/или над 22 гестационна седмица (г.с.), а по новия стандарт критерият се променя на над 800 грама или 26 г.с. Организации изпратиха отворено писмо до министъра на здравеопазването Д-р Мирослав Ненков с искане като минимум да възстанови старите критерии или поне да ги коригирате на 600 грама и 24 г.с., аналогично на нормативната уредба в повечето европейски държави, както и да отпадне изискването за тридневна преживяемост преди гражданската регистрация на живородените бебета с екстремно ниско тегло.