Условия на кампанията

18 Февруари 2020 г. 

Търсим доброволци, заедно с които да направим достъпни на български език някои от най-важните препоръки на Съвета на Европа, посветени на лишаването от свобода и задържането под стража.

Препоръките, макар и не правно обвързващи, съдържат едни от най-авторитетните стандарти в областта на третирането на затворниците. Това са и водещи документи при формирането на съвременните европейски политики и законодателство за изпълнение на наказанията. У нас обаче тяхното познаване и приложение е ограничено. Една от причините е именно липсата на превод на български език.

Подбрахме няколко препоръки за превод от английски на български с обем между 5 и 27 страници. Това са международни стандарти в областта на изпълнението на наказанията с лишаване от свобода. 

След съгласуване с нашия екип, всеки доброволец може да поеме ангажимент за превода на една или повече препоръки в срок до 1 май 2020 г., а нашите експерти ще редактират получените текстове с цел уеднаквяване на терминологията. 

Финализираните документи ще бъдат публикувани в интернет със свободен достъп, за да бъдат от полза на законодателната власт, на адвокати, съдии, прокурори, администрацията на затворите, изследователи и, разбира се, на лишените от свобода и техните близки.

Търсим хора с отлично владеене на английски език, които могат да изпълнят поетия ангажимент в указания срок. Дейността не е заплатена, но доброволците ще имат възможността да работят с професионалисти с дългогодишен опит в сферата на човешките права и ще получат сертификат от БХК, удостоверяващ техния принос. 

Българският хелзинкски комитет, основан през 1992 г., е най-старата и най-голямата правозащитна организация в България, предоставяща безвъзмездна правна помощ и осъществяваща мониторинг за отстояването на правата на най-уязвимите групи от обществото: деца, жени, хора в неравностойно положение, непопулярни малцинства и лишени от свобода.

Ако желаете да се включите в кампанията като преводач, ви молим да ни пишете на имейл bhc@bghelsinki.org до 20 март 2020 г. В съобщението си посочете коя препоръка имате желание да преведете и оставете свой телефон за връзка, както и молим да се представите накратко, като посочите своето ниво на владеене на английски език и каква е мотивацията ви да се включите в кампанията.

Срокът за готовите преводи е 1 май 2020 г.

Препоръките, макар и не правно обвързващи, съдържат едни от най-авторитетните стандарти в областта на третирането на затворниците. Това са водещи документи при формирането на съвременните европейски политики и законодателство за изпълнение на наказанията. У нас обаче тяхното познаване и приложение е ограничено, често пъти именно заради липсата на превод на български език.

Кампанията в TImeHeroes.Org

Десетки доброволци се отзоваха на поканата на БХК, като по-голямата част от тях научиха за кампанията през специализираната платформа за доброволчески инициативи TimeHeroes.org.  

Какво следва?

След края на кампанията и редакцията на преводите, всички те ще бъдат публикувани на сайта на БХК, както и на специализирания сайт Prisonreform.bg, който стартираме за полезни ресурси за всички специалисти и заинтересовани в сферата на правата на лишените от свобода. Той е част от проекта “Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ "Нешков и други", по който екипът на БХК ще работи в периода 2020-2022 г. с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Посетете сайта PrisonReform.bg за повече информация.