БХК търси доброволци за превод на препоръки на Съвета на Европа за правата на лишените от свобода

Вдъхновени от силно позитивната обществена реакция и големия успех на кампанията по събиране на книги за библиотеката на затвор "Кремиковци", в която заедно събрахме над 730 книги и издания, екипът на Българския хелзинкски комитет се обръща с нов призив за помощ. Този път търсим доброволци, заедно с които да направим достъпни на български език някои от най-важните препоръки на Съвета на Европа, посветени на лишаването от свобода и задържането под стража.

Препоръките, макар и не правно обвързващи, съдържат едни от най-авторитетните стандарти в областта на третирането на затворниците. Това са и водещи документи при формирането на съвременните европейски политики и законодателство за изпълнение на наказанията. У нас обаче тяхното познаване и приложение е ограничено. Една от причините е именно липсата на превод на български език.

Подбрахме няколко препоръки за превод от английски на български с обем между 5 и 27 страници. Това са международни стандарти в областта на изпълнението на наказанията с лишаване от свобода. 

След съгласуване с нашия екип, всеки доброволец може да поеме ангажимент за превода на една или повече препоръки в срок до 1 май 2020 г., а нашите експерти ще редактират получените текстове с цел уеднаквяване на терминологията.

Списък на препоръките, които си търсят преводач:

[1] Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures – 24 страници 

[2] Recommendation CM/Rec(2018)5 concerning Children with Imprisoned Parents - 9 страници

[3] Recommendation CM/Rec(2014)3 concerning dangerous offenders – 8 страници

[4] Recommendation CM/Rec(2012)12 concerning foreign prisoners – 11 страници

[5] Recommendation CM/Rec(2012)5 on the European Code of Ethics for Prison Staff – 6 страници

[6] Rec. R (2006)13 on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse – 9 страници

[7] Rec. R (2003)23 on the management of life-sentence and other long-term prisoners – 8 страници

[8] Rec. R (2003)22 concerning conditional release – 7 страници

[9] Rec. R (98)7 concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison – 7 страници

[10] Resolution 2010/16 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Част 1) – 14 страници

[11] Resolution 2010/16 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Част 2) – 13 страници

[12] United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, Adopted by General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990 – 10 страници

[13] Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to Member States on the Council of Europe Probation Rules – 15 страници

[14] Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters – 7 страници 

[15] Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the European Rules on community sanctions and measures – 10 страници

[16] Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism (Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 2016) – 6 страници 

[17] Recommendation CM/Rec(2014)4 of the Committee of Ministers to Member States on electronic monitoring – 7 страници 

[18] Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to Member States concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice – 5 страници

[19] Rec(89)12 13/10/1989 on education in prison - 2 страници

[20] Rec(82)16 24/09/1982 on prison leave - 2 страници

[21] Rec(97)12 10/09/1997 on staff concerned with the implementation of sanctions and measures - 8 страници 

[22] Rec(93)6 18/10/1993 concerning prison and criminological aspects of the control of transmissible diseases including AIDS and related health problems in prison - 4 страници

Актуализирана информация: Голяма част от текстовете вече са поети като ангажимент от доброволци, затова препоръчваме предварително съгласуване с екипа ни за възомжоностите за участие. Поради големия интерес към кампанията, ще допълваме списъка, включително и с препоръки от други организации. Пишете ни! 

Финализираните документи ще бъдат публикувани в интернет със свободен достъп, за да бъдат от полза на законодателната власт, на адвокати, съдии, прокурори, администрацията на затворите, изследователи и, разбира се, на лишените от свобода и техните близки.

Търсим хора с отлично владеене на английски език, които могат да изпълнят поетия ангажимент в указания срок. Дейността не е заплатена, но доброволците ще имат възможността да работят с професионалисти с дългогодишен опит в сферата на човешките права и ще получат сертификат от БХК, удостоверяващ техния принос. 

Българският хелзинкски комитет, основан през 1992 г., е най-старата и най-голямата правозащитна организация в България, предоставяща безвъзмездна правна помощ и осъществяваща мониторинг за отстояването на правата на най-уязвимите групи от обществото: деца, жени, хора в неравностойно положение, непопулярни малцинства и лишени от свобода.

Ако желаете да се включите в кампанията като преводач, ви молим да ни пишете на имейл bhc@bghelsinki.org до 20 март 2020 г. В съобщението си посочете коя препоръка имате желание да преведете и оставете свой телефон за връзка, както и молим да се представите накратко, като посочите своето ниво на владеене на английски език и каква е мотивацията ви да се включите в кампанията.

Срокът за готовите преводи е 1 май 2020 г.