Г. Б. срещу прокуратурата на Република България

Делото, водено с правната помощ на БХК, касае дискриминация от страна на прокуратурата срещу бисексуална затворничка. Ищцата е бисексуална жена, изтърпяваща наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр. Сливен.

През 2006 г. Б. подава молба до Окръжна прокуратура – Сливен да внесе предложение до Окръжен съд – Сливен за условно ѝ предсрочно освобождаване, тъй като са налице законовите основания за това. Тя сочи, че има примерно поведение в затвора, труди се и е изтърпяла повече от половината от наказанието си.

Окръжният прокурор отказва да изготви такова предложение с мотив, че Б. е „с ясна и стабилна хомосексуална ориентация“ и че нейни „проблемни зони“ са „начин на живот и обкръжение […] мислене и поведение“. Постановлението му е потвърдено от Апелативна прокуратура – Бургас.

През януари 2007 г. Б. подава иск до Софийския районен съд (СРС) за установяване на дискриминация срещу нея въз основа на признак „сексуална ориентация“. СРС отхвърля иска. През декември 2007 г. Б. подава въззивна жалба срещу решението на СРС до СГС.

СГС отменя решението на СРС и постановява, че като е обсъждал сексуалната ориентация на Б. в постановлението си, окръжният прокурор е извършил пряка дискриминация. СГС постановява, че самото обсъждане на сексуалната ориентация на Б. в постановлението на окръжния прокурор е факт, от който може да се направи извод за наличието на дискриминация, имайки предвид, че тя не е част от обстоятелствата от значение за преценката на прокурора дали да отправи предложение до съд за предсрочно освобождаване.  

СГС задължава прокуратурата да заплати на Б. обезщетение за неимуществени вреди и да се въздържа в бъдеще от актове на дискриминация.