Кръгла маса "Дееспособност за хората с умствени затруднения и психични разстройства- стандарти и практика"

На 18 март 2016.г. от 09:30ч. в конферентен център "Венус", бул. "Княз Дондуков" 9 Български хелзинкски комитет (БХК) организира трета кръгла маса по проект "Насърчаване на основните права на хората с психични разстройства в България: Застъпничество за качествена грижа в специализирани институции и алтернативи в общността". Темата на това събитие ще е "Дееспособност за хората с умствени затруднения и психични разстройства- стандарти и практика".

По време на кръглата маса ще бъдат представени и дискутирани данни за правния статут на потребителите на социални услуги, настанени в специализирани институции и алтернативни услуги от резидентен тип. Ще бъдат обсъдени и добри практики по възстановяване на дееспособността на запретени лица и международните стандарти, свързани с лишаването от свобода на лицата, поставени под запрещение.

Събитието е част от проект, стартирал през октомври миналата година и свързан с насърчаване на основните права на хората с психични разстройства в България чрез застъпничество за качествена деинституционализация и осигуряване на качествена грижа в специализирани институции и алтернативи в общността. Дейностите по проекта включват посещения на институции и алтернативи, коментари и обсъждания на основните проблеми, констатирани от изследователите на БХК и психиатрите, участващи в мониторинга на социалните услуги, както и провеждането на информационни срещи като тази.