Престъпления от омраза - обучителен семинар

Дата: 26 април 2024 г. (09:00 ч. – 12:00 ч.)
Лектори: д-р Красимир Кънев, Радослав Стоянов

Обучението ще се фокусира върху националната и международна рамка за борба с престъпленията от омраза, включваща както задължението за криминализиране на определени деяния, така и това за разследване на дискриминационните подбуди.

Ще бъдат засегнати всички престъпления от омраза, но с приоритет ще разгледат тези, основани на раса/етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, полова идентичност, джендърно базираното насилие и престъпленията от омраза срещу хората с увреждания.

Ще бъдат разгледани както изискванията, произтичащи от българското законодателство в степента, в която то е криминализирало някои деяния, така и тези, за които такава криминализация няма, но се изисква от международното право.

Обучението ще обхване правните средства за защита на национално и на международно ниво:

 • Същност и видове на престъпленията от омраза;
 • Понятие, видове;
 • Реч на омраза;
 • Престъпления от омраза, основани на раса/ етническа принадлежност;
 • Престъпления от омраза, основани на религия;
 • Престъпления от омраза, основани на сексуална ориентация/ полова идентичност;
 • Джендърно базирано насилие;
 • Престъпления от омраза срещу хората с увреждания;
 • Законодателство в България, криминализиращо престъпленията от омраза;
 • Законодателна рамка;
 • Преглед на съдебната практика;
 • Международноправни стандарти и задължения на България за борба с престъпленията от омраза;
 • Престъпления от омраза в системата на ООН;
 • Престъпления от омраза в системата на Съвета на Европа; практика на ЕСПЧ;
 • Препоръки към България на международни организации за борба с престъпленията от омраза;
 • Становище на Консултативния комитет по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;
 • Констатации и препоръки на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността;
 • Заключения и препоръки на Комитета за премахване на расовата дискриминация на ООН;
 • Заключения и препоръки на Комитета по правата на човека на ООН;
 • Заключения и препоръки на Комитета за правата на хората с увреждания на ООН;
 • Ефектът и общественото значение на престъпленията от омраза.

Семинарът е предназначен за адвокати и практикуващи юристи. По време на обученията ще се обсъждат актуални казуси от практиката на участниците и лекторите, чрез които ще се илюстрира същността на проблемите и възможностите за разрешаването им.

Семинарът ще се проведе на живо в реално време, чрез платформата Zoom.
За участие е необходима предварителна регистрация. На регистриралите се за участие ще бъде изпратен линк за достъп няколко дни преди провеждането им.

На всички участници ще бъде издаден сертификат за участие.

Регистрация за участие: https://forms.gle/JUipsAoWVjzn4k336

.................

Обучението е организирано по проект проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.