Уебинар: Как да водим стратегически дела в подкрепа на човешките права?

През последното десетилетие правото на ЕС в областта на наказателното правосъдие непрекъснато се развива, като вече обхваща не само механизмите за трансгранично сътрудничество между държавите членки, но съдържа и детайлни обвързващи стандарти относно процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица в наказателното производство.

Адвокатите по наказателни дела могат да изиграят ключова роля в това да стимулират използването на правото на Европейския съюз („ЕС“) за противодействие на нарушенията на основните права. Проектът „Правно застъпничество за укрепване защитата на правата в Европа“, съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, даде възможност да се подкрепят дейности, свързани с водене на стратегически дела в области, в които законът или практиката противоречат на правото на ЕС и на стандартите на Европейската конвенция за защита правата на човека (EКПЧ) и как да им се противодейства със средствата на правно застъпничество. Проектът се изпълняваше в седем държави членки, в т.ч. и в България.

Дискусията „ Как да водим стратегически дела в подкрепа на човешките права?“ си поставя две цели. На първо място ще се фокусира върху въпрос от особена важност в българския контекст -  констатациите от доклада на Българския хелзинкски комитет „Проблеми с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите лица в досъдебното наказателно производство в България“ (2022 г.) Ще обърнем специално внимание на т. нар. „разузнавателни беседи“ в практиката и влиянието, което те упражняват върху изхода на делата по отношение на доказателствените средства. Ще обърнем внимание на използването на сила или неправомерен натиск от правоприлагащите органи при провеждане на разузнавателната беседа и на използването на незаконно получените доказателства в последващото наказателно производство. Ще обсъдим и въздействието на подобни практики върху правото на защита и върху справедливостта на наказателното производство от практическа гледна точка. Ще представим също така и констатациите от неотдавнашния доклад на Fair Trials „Незаконни доказателства в европейските съдилища: принципи, практика и средства за правна защита“ (достъпен на английски език) във връзка с ефективните доказателствени средства за защита и как правото на ЕС може да бъде от помощ за справяне с липсата на ефективни доказателства на различни етапи от наказателното производство.

Второ, Fair Trials ще представи практическите инструменти, разработени за адвокатите. Тези инструменти, включително Пакетът за стратегически спорове (достъпен на български език) и Сборникът от инструменти относно Директивите за процесуалните права и Хартата, дават информация и практически съвети за адвокати относно основните принципи на прилагане на правото на ЕС, както и за обхвата и тълкуването на специфичните права, защитени от Директивите за процесуалните права и от Хартата.

Събитието ще се проведе на 20 октомври 2022 г., от 15 ч. в платформата Зуум.

За участие е необходима предварителна регистрация на адрес: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_adaEdm9HTgafDSXR_OrfaA  

 

ПРОГРАМА

15:00 - 15:10

Включване на участниците и добре дошли

 

15:10 - 16:30

Панелна дискусия

„Разузнавателните беседи“ в България: практика и средства за защита

 

Панелисти:

Красимир Кънев, председател на Българския хелзинкски комитет

адв. Ася Манджукова-Стоянова, управляващ съдружник в адвокатско дружество „Манджукова, Шопов, Петров“

Мирослава Тодорова, съдия

Илзе Тралмака, старши правен сътрудник, Fair Trials

 

16:30 - 16:40

Представяне на Пакета за стратегически спорове и други ресурси от правото на ЕС за практикуващи юристи