Три правозащитни организации с искане за среща до министъра на здравеопазването по повод противоепидемичните мерки

Три граждански организации, работещи в сферата на защитата на правата на хората с увреждания, поискаха среща с министъра на здравеопазването по повод на въвежданите мерки за борба с разпространението на COVID-19. Това са Общност Мостове, Гражданска инициатива „Екип Лайкучка“ и Българският хелзинкски комитет.

В писмото си до министъра от организациите посочват, че министерството въвежда противоепидемични мерки без да отчита особеното положение на хората с увреждания и без да предвижда специални мерки за тях. Поради това обстоятелство, подчертават организациите, мерките са много по-тежки за хората с увреждания и техните близки, отколкото за останалите хора. Те посочват, че дори без ограничителните мерки тези хора нямат осигурен достъп до по-голямата част от публичните пространства, обекти и институции, но въвеждането на мерките без специални разпоредби за хората с увреждания влошава това положение допълнително.

„В периода март – април 2020 г., когато бяха наложени някои ограничения в придвижването, много от лицата с ментални проблеми бяха доведени до тежък регрес в състоянието им, тъй като не беше припозната и осмислена специфичната им нужда от физическа активност и достъпна среда, както и обективната невъзможност някои от тях да носят лицеви маски“, пишат организациите в писмото си.

„Освен влошаване на обективното състояние на дадения човек, това води и до цялостно влошаване на благосъстоянието на неговото семейство, поради необходимостта от допълнителни грижи и разходи, които нерядко са непосилни“, допълват те и настояват, предвид очевидните изгледи от въвеждането на още такива мерки през следващите месеци, да обсъдят с министъра възможностите за разрешаване на този проблем.

„Неотчитането на факта, че някои групи, обединени по защитени от закона признаци, са в по-уязвимо положение от други, е непряка дискриминация“, заяви Красимир Кънев, председател на Българския хелзинкски комитет. „Българските институции рядко вземат това предвид, когато изготвят политиките си и това е проблем, който трябва да обсъдим с тях“, допълни той. ♦

Снимка: US National Institute of Allergy and Infectious Diseases