Всеки втори човек е засегнат от възрастова дискриминация, сочи нов доклад на ООН и СЗО

Световната здравна организация (WHO), Службата на върховния комисар по правата на човека (OHCHR), Департаментът по икономически и социални въпроси на ООН (UN DESA) и Фондът на ООН за населението (UNFPA) публикуваха днес първия си доклад за проблемите на ейджизма.

„Ейджизъм“ е термин, произлизащ от английския език, с който се назовават различните форми на дискриминация по признак възраст. Целта на документа е да насочи вниманието към този слабо познат, но силно разпространен проблем.

„Отговорът на пандемията от COVID-19 разкри колко широко е разпространена възрастовата дискриминация – както възрастните, така и по-младите хора бяха стереотипизирани в публичния дискурс и в социалните медии. Имаше случаи, в които възрастта беше единствен критерий за достъп до медицинска помощ, до животоспасяващи терапии и за поставяне в изолация", пише в доклада.

„Докато страните се стремят да се възстановят от пандемията, не можем да позволим възрастовите стереотипи, предразсъдъци и дискриминация да ограничават възможностите за осигуряване на здравето, благосъстоянието и достойнството на хората“, каза д-р Тедрос Гебрейесус, генерален директор на СЗО. „Този доклад очертава същността и мащаба на проблема, но също така предлага решения под формата на основани на доказателства мерки за прекратяване на ейджизма на всички нива."

Констатации от доклада

Ейджизмът прониква в много институции и сектори на обществото, включително тези, предоставящи здравни и социални грижи, на работното място, в медиите и в правната система. Достъпът до здравните грижи, базиран единствено на възрастта, е широко разпространен. Систематичен преглед през 2020 г. показа, че в 85% от 149 проучвания е възрастта е определяща за това кой може да получи определени медицински процедури или терапии и кой не.

Както по-възрастните, така и по-младите често са в неравностойно положение на работното място, достъпът до специализирано обучение и образование намалява значително с възрастта. Възрастовата дискриминация срещу по-младите хора се проявява в много области като заетостта, здравеопазването, жилищата и политиката, където гласовете на по-младите хора често се отричат ​​или отхвърлят.

„Ейджизмът към по-младите и по-възрастните хора е често срещан, непризнат, безспорен и има широкообхватни последици за нашите икономики и общества“, каза Мария-Франческа Спатолисано, помощник-генерален секретар по координацията на политиките и междуведомствените въпроси в Департамента по икономически и социални въпроси. Докладът сочи още, че възрастовата дискриминация има сериозни последици и за здравето и благосъстоянието на хората. Сред по-възрастните хора ейджизмът се асоциира с по-лошо физическо и психическо здраве, повишена социална изолация и самота, по-голяма финансова несигурност, намалено качество на живот и преждевременна смърт. Около 6,3 милиона случая на депресия в световен мащаб се свързват с негативните последици от ейджизма. Той се проявява в  комбинация и изостря други форми на предразсъдъци и дискриминация, включително тези, основани на пол, раса и увреждане, което води до усилващо се отрицателно въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората.

„Пандемията извади на показ уязвимостта на възрастните хора, особено на най-маргинализираните, които често се сблъскват с припокриващи се дискриминация и бариери - тъй като са бедни, живеят с увреждания; ако са жени, които живеят сами или принадлежат към малцинствени групи“, каза Наталия Канем, изпълнителен директор на Фонд за населението на ООН.

Специалистите изчисляват, че възрастовата дискриминация струва на нашите общества милиарди долари. „Ейджизмът вреди на всички – и стари и млади. Но същевременно е толкова широко разпространен и приет - в нашите нагласи и в политиките, законите и институциите - че дори не признаваме нейния вреден ефект върху нашето достойнство и права, каза Мишел Бачелет, върховен комисар на ООН по правата на човека. „Трябва да се борим честно с възрастовата дискриминация като дълбоко вкоренено нарушение на правата на човека.“

Целият доклад и повече информация по темата на английски език могат да бъдат намерени ТУК.