Отворено писмо до членовете на ВСС във връзка с изявленията на члена на съвета Боян Новански от 7 юли 2022 г.

До
Членовете на
Висшия съдебен съвет (ВСС)

Копие до:

Надежда Йорданова
Министър на правосъдието
на Република България

О Т В О Р Е Н О  П И С М О

от
адв. Адела Качаунова
Директор на Програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет (БХК)

Уважаеми госпожи и господа Магистрати,

Уважаема госпожо Министър,

Господин Новански,

Българският хелзинкски комитет (БХК) в продължение на 30 години внимателно следи състоянието на човешките права в България. То изцяло зависи от спазването на принципите за върховенство на правото и независимостта на съдебната власт. Историята и произхода на наименованието на организацията винаги са били публични и са добре известни: https://www.bghelsinki.org/bg/who-we-are/history.

Единадесет години след оставките на съдиите Костова и Захарова като членове на ВСС – когато БХК се изправи в тяхна подкрепа и се ангажира с въпроса за независимостта на съдебната власт, като една от предпоставките за ефективна защита на правата на човека в България – със съжаление констатираме, че настоящият ВСС е не по-малко дефектирал от онзи през 2011 г.

Свидетелство за това не е просто серията зависими решения и зависими кадрови избори на този съвет. Свидетелство за това са и различни официални и неофициални изявления на мнозина в настоящия му състав, които изявления могат да се определят единствено като груби и дори унижаващи лични нападки към други членове на съвета; към представители на изпълнителната власт; към политически партии и отделни политици, ангажирани с публичния дебат за независимостта и реформирането на съдебната власт; към медии и отделни журналисти; а най-сетне – и към организации на гражданското общество.

Това поведение на не един член на съвета, което наблюдавахме да ескалира през последната година, достигна своеобразна кулминация на заседанието му в четвъртък, 7 юли 2022 г., по време на обсъжданията на предложенията на министрите на правосъдието проф. Янаки Стоилов и Надежда Йорданова за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев поради наличие на обстоятелствата по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България. Най-остро бихме искали да обърнем внимание на поведението на г-н Боян Новански, член на съвета от парламентарната квота по предложение на коалицията „Обединени патриоти“.

На това заседание г-н Новански направи следното изявление:

„Колкото в България има оригинален Галъп Интернешънъл, толкова в България има истински Хелзинкски комитет. Последният има толкова общо с Хелзинки, колкото е и моето участие в раздаването на златните паспорти. Толкова, между другото, и си купих бар от съдия-изпълнител. Спокойно можеха да се нарекат и Горнобански комитет. За пръв път чух, че решенията и становищата на неправителствени организации имат укорим и морален характер, защото задължителен нямат, за Висшия съдебен съвет, за Министъра на правосъдието или за главния прокурор. За адвокатите е известно, че при и по повод на изпълнение на професионалната им работа им се дължи уважение, като на съдия. Но за неправителствени организации няма такова нещо. По света има секти, които са изградили основите на своята религия на твърдението, че Земята е плоска. Нали разбирате колко е смешно да кажа, че ги уважавам и обичам и в същото време да обяснявам, че са пълни идиоти. Или е едното, или другото“.

Това не е единствено подобно изявление на г-н Новански през последната половин година. На заседанието на ВСС на 4 април 2022 г. той заяви:

„По отношение на Българския хелзинкски комитет […] само ще кажа, че този комитет е толкова Хелзинкски, колкото може да се нарече и Горнобански и за първи път чувам, между другото, че се дължи уважение и каквото и да е друго освен институционалност, така да се каже, в рамките на НПО-тата на самите неправителствени организации“.

Тези изявления на г-н Новански не са просто демонстрация на неразбиране за това, че приличието не се непременно кодифицира в правни норми, предписващи уважение. Тези изявления са сами по себе си демонстрация на незачитане на гражданското общество. Наред с това искаме да напомним на г-н Новански, че всички хора са равни по достойнство и права, а уважението в междучовешкото общуване би било гарант за високите нравствени качества, които той като член на ВСС следва да притежава.

Както за орган като ВСС, така и за човек като г-н Новански, който е на публична длъжност, подобно поведение не е допустимо. А на фона на делегитимацията на съвета – не е и търпимо. Подобни груби и унизяващи нападки към най-голямата и най-старата гражданска организация за защита на правата на човека в България, единствено позорят ВСС и му придават пред обществото облик на лишен от порядъчност. Въпреки присъствието в него и на почтени и достойни магистрати. Така този съвет вече не чертае само публичния си образ с вредите от бездействието си, когато се изнасят съмнения за корупция и търговия с влияние в съдебната власт, а и с действията на членовете си.

И именно поради последното, както и в интерес на престижа на съдебната власт, се обръщаме към Вас, членовете на ВСС. Не смятаме, че подобно поведение има място във висшия кадрови орган на съдебната власт, който я представлява. Ето защо призоваваме да упражните правомощията си по чл. 312, ал. 2 от Закона за съдебната власт и да предложите Боян Новански за налагане на дисциплинарно наказание..

А ако г-н Новански намира за порядъчно да подаде оставка, нека стори това. ♦