БХК с 15 въпроса към Иван Гешев

15 въпроса към главния прокурор Иван Гешев поставя Българският хелзинкски комитет (БХК), като ги изпрати в писмо до Висшия съдебен съвет (ВСС). Утре Гешев ще представи пред съвета Годишния доклад за дейността на прокуратурата и процедурата дава възможност неправителствени организации да питат главния прокурор за дейността му с посредничеството на ВСС.

През годините нееднократно БХК критикува изключително късия срок между публикуването на доклада и неговото обсъждане.

Въпросите на БХК са в пет групи – противодействие на корупцията, правомощията на главния прокурор по методическо ръководство на прокурорите, контролните му правомощия, прозрачността и отчетността на институцията и контрола върху специалните разузнавателни средства.

БХК също така възрази срещу разглеждането на докладите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и на самия ВСС, тъй като те не са публикувани на съответните сайтове и гражданските организации не могат да поставят своите въпроси по тях, каквато възможност законът предоставя.

Пълната версия на въпросите и писмото на БХК са достъпни тук.