Промените в НПК за главния прокурор са важна първа стъпка напред

Обнародваните днес, 2 юни 2023 г., изменения и допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс са важна стъпка към окончателното изпълнение на решението по делото Колеви срещу България, както и на решенията по други дела на Европейския съд по правата на човека, на редица препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа и на Венецианската комисия.

Настоящите промени са резултат от усилената работа на екипа на Министерството на правосъдието през последната година, както и дългогодишния принос и застъпничество на редица неправителствени организации, работещи за реформиране на съдебната система.

Българският хелзинкски комитет смята, че сред приетите текстове липсват някои съществени предложения, които щяха да гарантират ограничаването на фактическата власт на главния прокурор върху Висшия съдебен съвет. Не беше и одобрен механизъм жертвите на престъпления да могат да искат ускоряване на досъдебното производство при сериозно забавяне. Липсват гаранции и срещу неоснователното продължаване на досъдебни производства.

Не са изпълнени препоръките на Комитета на министрите към Съвета на Европа и на Венецианската комисия да се ограничи избирането на прокурори и следователи като членове на Висшия съдебен съвет от парламента(но не и на съдии). Не беше и предвидено мнозинството за освобождаване на председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд да бъде от Съдийската колегия, избрани от съдии.

Други изменения също са необходими, за да се гарантира реална независимост на съдебната власт, както и цялостно изпълнение на Колеви срещу България – за тях, обаче се изисква изменение в Конституцията. Ето защо призоваваме парламентарно представените партии да продължат работата по реформирането на съдебната власт без отлагане и прекъсване, като ревизират конституционните правомощия на главния прокурор; положението на независима от системата на прокуратурата фигура, която да разследва евентуални негови престъпления; да увеличат съдийското самоуправление във Висшия съдебен съвет и да повишат обществения контрол върху прокурорската колегия на съвета.