Над 3400 непридружени деца-бежанци са потърсили закрила в България от началото на 2023 г.

Осемгодишната Асер вече два месеца живее в бежанския лагер в Харманли. Тя е едно от над 3400 непридружени деца, потърсили закрила в България от началото на 2023 г.

Според българското законодателство непридружени непълнолетни са всички деца под 18 г., които са влезли в страната ни без родител, настойник или попечител. За последните пет години броят на непридружените, потърсили закрила у нас, надхвърля 11 000. БХК, съвместно с УНИЦЕФ - България са помогнали на повече от 5600 от тях да бъдат своевременно идентифицирани и освободени от полицейските центрове за имиграционно задържане, и да получат правна информация и помощ, както и подкрепа за събиране с техните семейства.

"Децата са най-невинните жертви на войната" споделя Катя Димитрова. Тя е част от екипа на програмата за правна помощ на бежанци и мигранти на БХК и заедно с колегите ѝ са сред първите, които се срещат с децата - бежанци на българска територия.

БХК и УНИЦЕФ – България разказват какъв е пътят на непридружените деца в тази кратка видео-история. Вижте я тук: https://youtu.be/GaNTijjuMDc .

В България непридружените непълнолетни обичайно се настаняват в така наречените „сигурни зони“, изградени в два от регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в София. В тези зони се осигурява допълнителна грижа и подкрепа, съобразени с уязвимото положение на непридружените деца – бежанци. В момента с подкрепата на УНИЦЕФ се изгражда трета сигурна зона за непридружени деца в регистрационно-приемателния център в Харманли. През последните години обаче все повече непридружени деца идват в България и местата в тези центрове са по-малко от нуждаещите се деца. Немалко непълнолетни остават без възможност да ползват специалната закрила, която държавата им дължи. Единици са непридружените, настанени в социални услуги за деца в рамките на националната система за закрила на детето у нас като най-често това са децата на много малка възраст, за които са необходими интензивни грижи.

Повече за работата на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на БХК можете да намерите тук: https://bghelsinki.org/bg/programs/refugees-and-migrants-legal-aid-program както и на специализирания сайт: https://asylum.bg/bg/info-bg.