Открито писмо до кмета на Столична община, директора на СДВР и председателя на Народното събрание

До
Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

Копие до:
ст. ком. Калоян Милтенов
Директор на Столичната дирекция на
вътрешните работи

Копие до:
Росен Желязков
Председател на 49-ото Народно събрание

ОТКРИТО ПИСМО
относно осуетяването на провеждането

на филмова прожекция в рамките на

София Прайд Филм Фест на 10.06.2023 г.

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми господин Милтенов,

Уважаеми господин Желязков,

 

На 10.06.2023 г. спонтанно организиран протест на крайни националисти попречи на провеждането на прожекция в кино „Одеон“ в рамките на София Прайд Филм Фест – ежегодно провеждана част от културната програма на София Прайд, най-голямото събитие на ЛГБТИ общността в София и в България.

За датите и местата на прожекциите СДВР бе уведомена на 04.06.2023 г. По тази причина на място имаше група полицаи, които не само не съдействаха на организаторите на филмовия фестивал да отстранят протестиращите от помещенията на кино „Одеон“, но с част от тях се поздравяваха и ръкуваха.

Тълпата демонстранти изпълни както фоайето на киното, така и пространството пред него, снимайки с телефони от близо лицата на посетители на прожекцията, крещейки им „педофили“ и скандирайки „Не искам в моя град да има гей парад“.

Събралата се тълпа, както и отказът за съдействие от страна на служителите на МВР по обезпечаване на спокойното протичане на прожекцията и достъп на публиката до нея принуди организаторите от София Прайд в лицето на ЛГБТ организация Действие да отменят прожекцията. Пред свидетели от организацията управителят на киносалона получи закана от протестиращи, че ако допусне следващите прожекции в програмата ще последват нови такива протести.

Филмът, който трябваше да бъде показан, е „Близо“ на белгийския режисьор Лукас Донт. Той е излъчван неколкократно в България без да предизвика подобни реакции. Настоящите събития обаче идват след като дни наред в столицата бяха вандализирани рекламни пана и билборди на предстоящото шествие София Прайд, както и след няколкогодишна клеветническа кампания срещу ЛГБТИ общността, в която се твърди, че тя е „свързана“, „одобряваща“, „популяризираща“ и целяща „узаконяване“ на педофилията. Тази откровена лъжа преследва очевидна цел – да създаде в обществото нетърпима, враждебна към ЛГБТИ хората среда и да я принуди да се оттегли от публичност.

Това не е просто нетърпимо. То е незаконно.

Съгласно Конституцията и международните договори, по които Република България е страна, властите дължат защита на свободата на мирно събиране. Тази защита се дължи както на събрания, провеждащи се на публични места, така и на събрания, провеждащи се в помещения частна собственост[1]. Правото на демонстрация или на контрадемонстрация не се простира до ограничаване на чуждото право на мирно събиране.[2]

Съгласно законът, столичният кмет дължи да прекрати събрания, които не са мирни и нарушават упражняването на правата на другите, а полицията – да съдейства на кмета за това, както и на организаторите за отстраняване на провокатори или лица, които не са част от мирното събиране.

Това вчера не се случи.

Недопустимо е през 2023 г. в София, където София Прайд се провежда от 2008 г. насам, да се осуетява упражняването на конституционни и основни човешки права на ЛГБТИ хората, при бездействие от страна на властите. Това е в грубо противоречие със закона.

Ето защо ви призоваваме срочно, преди тазвечерната прожекция от програмата на София Прайд Филм Фест, столичният кмет и ръководството на СДВР да предприемете всичко необходимо съобразно компетенциите си, за да осигурите мирното протичане и спокоен достъп до тази и следващите прожекции в рамките на филмовата програма.

Призоваваме държавните институции и политическите партии да осъдят оклеветяването на ЛГБТИ общността и вероломните действия, с които се осуетява упражняването на конституционните и човешките им права.

Призоваваме Народното събрание срочно за приеме изменения в Наказателния кодекс, инкриминиращи престъпления, мотивирани от сексуалната ориентация на пострадалите. Ние няма да позволим правата на ЛГБТИ хората да бъдат потъпквани безнаказано, а общността ни – оклеветявана и очерняна със стереотипи. И ще се борим за това с всички средства на правовата държава!

С уважение,

адв. Деница Любенова
Председател на ЛГБТИ Действие

Радослав Стоянов
Член на управителния съвет на ЛГБТИ Действие

 
 

[1] Вж. решението на Европейския съд по правата на човека по делото Djavit An v. Turkey (жалба № 20652/92), § 56: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60953.

[2] Вж., mutatis mutandis, решението на Европейския съд по правата на човека по делото Christian Democratic People’s Party v. Moldova (no. 2) ( жалба № 25196/04), §§ 25 и 28: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97049.