Отворено писмо до Борислав Сарафов заради антисемитското нападение срещу депутата Даниел Лорер

До

Борислав Сарафов

Изпълняващ функциите на главен прокурор на Република България

Копие до:

Росен Желязков

Председател на Народното събрание

Калин Стоянов

Министър на вътрешните работи на Република България

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

адв. Адела Качаунова

Директорка на програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет (БХК)

Уважаеми господин Сарафов,

Вчера, 14.03.2024 г., народният представител от еврейски произход Даниел Лорер е бил обграден от тълпа агресивни лица, посочени в медиите като привърженици на политическа партия „Възраждане“. Това се е случило, когато г-н Лорер е напускал кафене в близост до сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1.

На видеозапис, публикуван във видеоплатформата YouTube се вижда как тълпата запречва входа на заведението, пречейки на Лорер да го напусне. Чуват се скандирания към него: „еврейски националист“, „то няма българи“, “сатанист”, “сатана”, „крадлива сатана“, “българоубиец”„ “убиец на България и Палестина“, „евреите унищожиха този свят“, „ей тука има един национален предател“, „ционист“, „израелски копелета сатанински“, „отивай си в Израел“. Чуват се също реплики „Няма да го биеме, бе, ние го обичаме! Само ще му покажем народната любов“.

Пак според отразеното в медиите се е наложило г-н Лорер да бъде придружен от полицейски служители до сградата на Народното събрание, предвид агресивния вербален линч срещу него и рискът той да прерасне в по-сериозни действия.

Свободата на изразяване и на събиране са основни човешки и конституционни права, фундамент на демократичния правов ред. Те обаче търпят ограничения. Дискриминационната реч или наречена още реч на омразата не се ползва от защитата на свободата на изразяване съгласно чл. 39, ал. 2 от Конституцията и чл. 10, § 2 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и трябва да бъде ограничавана. Свободата на мирно събрание съгласно чл. 43, ал. 1 от Конституцията и чл. 11, § 2 от ЕКПЧ защитава единствено мирните събрания на гражданите, докато всякакви прояви с агресивен и нападателен характер не могат да се ползват от тази защита. 

Нападение като вчерашното, повод за настоящото писмо, е евентуално престъпно съгласно Наказателния кодекс на Република България, и е необходимо да бъде своевременно образувано досъдебно производство като се проведе разследване за установяване самоличността на извършителите и ангажиране на тяхната отговорност. Дори случилото се на 14 март 2024 г. да не представлява престъпление то е тежко нарушение на Закона за защита от дискриминация, която полицейските органи са могли да установят своевременно.

Съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека, държавите – страни по ЕКПЧ имат позитивно задължение по чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията да разследват енергично и безпристрастно деяния, подбудени от расата/етноса на пострадалите от тях лица, като тези разследвания трябва да могат да установят самоличността на лицата. 

Същевременно припомняме, че през юли 2023 г. Ви сезирахме със сигнал относно цялостната дейност на партия „Възраждане“. Този сигнал се отнася, от една страна, до компетенциите на прокуратурата да предяви иск за разпускане на партията по чл. 40, ал. 2 от Закона за политическите партии, а от друга страна до компетенциите на главния прокурор да сезира Конституционния съд за установяване на противоконституционност на същата партия – две различни процедури, свързани с упражняването на различни правомощия. На 29 август 2023 г. със свое постановление Софийска градска прокуратура отказа да внесе в съда искане за разпускане на ПП „Възраждане“. По моя жалба, заедно с посочени нови факти и обстоятелства за дейността на ПП „Възраждане“, Софийска апелативна прокуратура през февруари 2024 г. отново не намери основания за предприемане на действия срещу партията. 

И.ф. главният прокурор не се е произнесъл изобщо въпреки двукратното му сезиране с твърдения за противоконституционност на ПП „Възраждане“. 

През януари некролози с лика на Адолф Хитлер бяха разлепени на сградата на софийската синагога в деня на годишнината от смъртта му. Тогава БХК поиска от МВР информация за действията, които са били предприети от страна на органите за установяване на извършителите на деянието и за подвеждането им под отговорност, както и дали МВР е предвидило мерки за охрана на Софийската синагога, за да не бъдат допускани подобни действия. Не получихме отговор на това наше запитване.

Настоящата ескалация е логично продължение на бездействието на българската прокуратура от дълги години да противодейства не само на антидемократични по характера си партии като „Възраждане“, но и на широк кръг други формални организации и неформални групи, в това число асоциирани с футболното хулиганство, които имат крайнодесен антидемократичен и открито неонацистки профил.

Намираме, че вчерашното нападение над българския народен представител Даниел Лорер е опасна ескалация на фашистка пропаганда, срещу проявите на която българската прокуратура бездейства. Настояваме за бързи и решителни действия, които да пресекат подобни случаи.