Сбогуваме се с Капка Панайотова

Капка Панайотова беше човек с мисия.

От онези неотстъпчиви и силни личности, които нито могат да бъдат забиколени, нито да бъдат прескочени – Капка беше незаобиколим фактор в борбата за правата на хората с увреждания в България.

Умението да отстояват принципи, които са дълбоко неглижирани, неразбирани и отхвърляни в продължение на десетилетия, и да не се отказват, е дадено на малко хора. Капка беше един от тях.

През 2009 г. в правозащитните награди „Човек на годината“ се получава номинация. „Капка Панайотова е емблематична фигура за българската правозащитна сфера. Заслугите и за отстояване правата на хората с увреждания не могат да се изброят“, пише авторът ѝ, и допълва, че "през годините на неуморна и непрекъсната работа Капка е обучила, вдъхновила и заредила с правозащитна енергия много хора, групи и организации. Номинацията й за „Човек на годината” е логична и заслужена – Капка изпълва със съдържание патоса на подобна инициатива“. Капка Панайотова е допринесла за стратегически дела за равен достъп на хората с увреждания до обществената среда – например, заради недостъпността на метростанции и съдебни сгради и заради неадаптираната образователна система. Управляваният от нея Център за независим живот е неуморен застъпник за законодателна реформа през годините – чрез Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за защита срещу дискриминацията. Тази номинация носи на Капка наградата "Човек на годината" за цялостен принос към правата на хората с увреждания, която обаче не може да събере всички минали и бъдещи предизвикателства, пред които Панайотова се изправя.
Оттогава насам историята ѝ може да бъде допълнена със стотици инициативи. С особена непримиримост се отличава участието ѝ в заведеното през 2019 г. дело срещу Европейската комисия пред съда в Люксембург. Там създаденият и оглавяван от Капка „Център за независим живот“, заедно с още две организации, защитаващи правата на хората с увреждания, заведе дело срещу Комисията заради това, че продължава да финансира инициативи, водещи до сегрегация на хора с увреждания в България. За първи път в Съда на ЕС се предявява съдебен иск към ЕК по социален казус.

Капка Панайотова почина на 14 октомври 2021 г.

Светъл път!

Снимка от награждаването на церемонията "Човек на годината" 2009.
Капка Панайотова е втора от ляво надясно.