Три решения на ЕСПЧ срещу България станаха „ключови дела“. Две от тях са по дела за реч на омразата срещу Волен Сидеров

В края на юни 2021 г. Бюрото на Европейския съд по правата на човека определи като „ключови дела“ три решения на Съда срещу България от 2021 г. Сред тях са двете решения по делата Будинова и Чапразов срещу България и Бехар и Гутман срещу България. Жалбоподателите по тях бяха подпомогнати от БХК. И двете дела засягат отказа на българската държава да защити лица от ромски и от еврейски произход от неперсонализирана реч на омраза, разпространявана в многобройни расистки и антисемитски публикации и публични изявления на Волен Сидеров. Третото дело е на Голямата камара на Съда и засяга неразследването на твърдения за сексуално насилие на дете от българска социална институция, което впоследствие е осиновено в Италия.

Решенията по делата Будинова и Чапразов срещу България и Бехар и Гутман срещу България са първите и засега единствените в практиката на ЕСПЧ, в които се установява позитивно задължение на държавата да санкционира реч, която подбужда към омраза на етническа основа към групи от населението, но която не е изречена в присъствието на жертвите и не представлява пряко подбуждане към насилие. По тях Съдът установява нарушения на член 14 (защита от дискриминация) и член 8 (право на личен живот) от Европейската конвенция за правата на човека.

Ключовите дела са най-важните решения на ЕСПЧ, с които се установяват прецеденти в неговата практика. Те са малко на брой (около 30 на година) и включват решения на Голямата камара, както и на камарите на Съда. През последните пет години само пет дела срещу България (включително трите решения от 2021 г.) са попаднали в тази категория. За последен път по българско дело ЕСПЧ е определил за ключово решението си Хаджиева срещу България от 2018 г.

Проясняването на практиката на ЕСПЧ по дела за реч на омраза дава важно средство за защита от дискриминационни посегателства срещу личния живот на представители на различни уязвими общности в Европа. Значението на тези дела е особено голямо за България, където много от тях са мишени на расистки, антисемитски, хомофобски, ислямофобски и други подстрекателства.