Венецианската комисия потвърждава становището на БХК и не одобрява поправките в Конституцията

Венецианската комисия оповести своето становище по промените в Конституцията, гласувани от Народното събрание в петък на първо четене.  В огромната си част мнението на комисията се припокрива с преценката на Българския хелзинкски комитет относно поправките в основния ни закон.

Венецианската комисия отбелязва, че текстовете са внесени без предварително обществено обсъждане. Вносителите от управляващото мнозинство не са успели да обяснят и защитят този подход. Изискването за широки консултации е приложимо дори към обикновен закон, а прекрояването на Конституцията с подобен подход е недопустимо. Венецианската комисия сочи, че „законотворчеството не е само акт на политическа воля“ и се солидаризира с критиката на БХК, че вносителите не са наясно какво точно ще се постигне с внесените текстове. „Няма каквато и да е оценка на потенциалното въздействие“, констатира комисията. Мотивите към поправките се определят от комисията като „кратка обяснителна бележка“.

Венецианската комисия изразява и притеснения относно предлаганите промени в статута на главния прокурор, който не бива да се превръща в обикновен администратор, нито да има два петгодишни мандата. Основният риск е прокурорският съвет да бъде контролиран и политически зависим. В него мнозинство биха имали избрани от парламента представители, а излъчените от професионалната общност се предлага да бъдат само трима. А това е органът, за който се предлага да избира главния прокурор.

Има и редица други забележки, като например: препоръката да се създаде антиблокиращ механизъм за ситуациите, при които парламентът не може да постигне квалифицирано мнозинство за избор на членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората. Категорично неодобрение срещат и текстовете отнасящи се до служебните кабинети.

При все че конституционната реформа не е била предшествана от подходящ обществен дебат, Венецианската комисия препоръчва на българските власти да мотивират подробно всяко свое предложение, така че обществеността да е наясно с въздействието на новото законодателство.

С пълния текст на становището на Венецианската комисия може да се запознаете тук.