"Вещи безценност" е изложена за седми пореден път в болница Лозенец

Изложбата “Вещи безценност” на Български хелзинкски комитет и tanuki films - с автор фотографката и документалистика Анна Стоева - е изложена за седми пореден път като през месец декември експозицията може да бъде разгледана в сградата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец” в София. В момента тя е част от съвместна кампания “16 световни дни на активизъм срещу насилието  над жени и деца” на асоциация Деметра, Международна полицейска асоциация, Асоциация на полицейските началници и БХК.

Изложбата показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие.

С откриването на изложбата беше огласен и подписания меморандум за  сътрудничество между Асоциация Деметра, Многопрофилна болница за  активно лечение и спешна помощ „Н. И. Пирогов“ (МБАЛСП „Н. И.  Пирогов“), „Военномедицинска академия“ АД (ВМА), Университетска  многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ - София АД  (УМБАЛ „Св. Анна“), Болница „Лозенец“, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД,  УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД и Главна Дирекция Национална  Полиция (ГДНП) за помощ и подкрепа на жертвите на домашно насилие,  както и датата 29 ноември д сае отбелязва официално като Ден за възпоменание на убитите жени и  деца, жертви на насилие.  

“Историите на тези жени при отразяването им в медиите обичайно се свеждат до момента на трагедията, пречупен през призмата на сензация и насилие. Портретите в изложбата ни имат за цел да свържат зрителя с всяка от истинските жени зад вестникарските заглавия, използвайки обектите като нишка към човека, който тя е била. Инструмент на професията й, недочетена книга, любим ключодържател, нейният цвят червило – предмети толкова лични, колкото и универсални, те създават връзката на припознаването. За мен те са ключ към неповторимите хора, които сме загубили завинаги,” разказва авторката Анна Стоева.

От БХК напомняме, че държавата е длъжна да защитава жертвите на домашно насилие, които обикновено са жени, но задължението й не спира дотук: държавата трябва да работи в посока предотвратяването на случаите на домашно насилие, които са особено разрушителни както за жените, така и за децата, отглеждани в семейството. Материята продължава да е недостатъчно добре уредена и това е една от причините за високия брой жертви на домашно насилие с днешна дата. 

Необходимо е домашното насилие да бъде мислено като системен проблем от значение за цялата държава, който, логично, не може и не бива да бъде решаван “вътре в семейството".

Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убивани в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”. Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

"Вещи безценност" е част от проекта "Да излезем от кръга на полово базираното насилие срещу жени и деца в България" на Български хелзинкски комитет в партньорство с Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП).

Изложбата е част от проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.