Комуникации и кампании

Програмата е създадена през 2010 г. Основната ѝ задача е публичната комуникация на БХК, изразяваща се както в съобщения до медиите, така и в организирането на застъпнически кампании и комуникация с широката общественост за позициите и дейностите на организацията посредством интернет страницата на БХК и страниците му в различни онлайн социални мрежи. Програмата организира и подготовката и отпечатването на годишния доклад на БХК за състоянието на правата на човека в България.

„Комуникации и кампании“ е контактна точка с различни национални и международни медии и партньори на БХК и подпомага различни кампании за правата на човека на други организации.