annual-human-rights-report-2023-740x605_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2023 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Анета Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Бояна Иванова, Диана Драгиева, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев,...
annual-report-for-2022-588x483_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2022 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Анета Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Велислав Ковачев, Диана Драгиева, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев,...
BHC-Human-Rights-in-Bulgaria-in-2021-bg-1080х720_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2021 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Ангелина Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир...
BHC-Human-Rights-in-Bulgaria-in-2020-bg-1080х720_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2020 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Ангелина Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир...
bhc-annual-report-for-2019-1078х720_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2019 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев, Надежда...
human-rights-in-bulgaria-2018-report-bg-720p_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2018 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев, Надежда Цекулова, Радослав...