Банківські послуги для громадян україни зі статусом тимчасового захисту в Болгарії

UA/БГ

Болгарське законодавство дозволяє громадянам України відкривати банківський рахунок для виконання основних операцій – внесення, зняття грошей у касі чи банкоматі, переказів, у тому числі онлайн.

Згідно із законодавством, банки пропонують платіжні послуги за цим рахунком безкоштовно або за розумну плату, незалежно від кількості послуг, що надаються через рахунок. На жаль, ще є випадки, коли громадяни України зустрічаються з адміністративними труднощами, пов’язаними з відкриттям рахунку в болгарських банках.

Щоб допомогти громадянам України, які бажають відкрити рахунки та скористатися послугами болгарських банків, ми створили список банків*, які підтвердили свою підтримку громадянам України.

 • Банка ДСК. Цей банк запровадив спрощену процедуру відкриття поточного рахунку. Будь-який громадянин України, змушений покинути країну, може відкрити рахунок з дебетовою карткою та електронним/мобільним банкінгом, відвідавши відділення банку та надавши документ, що посвідчує особу, декларацію від власника майна, в якому він тимчасово проживає, а також декларацію від особи, яка надала житло в Болгарії.
 • Райфайзенбанк България надає біженцям з України швидкий доступ до основних банківських послуг за пільговими цінами, включаючи відкриття рахунку для отримання коштів та дебетової картки. З метою підтримки біженців з України відкриті ними банківські рахунки звільняються від плати за відкриття та щомісячного обслуговування.
 • Българо-американска кредитна банка Болгаро-американський кредитний банк звільняє від плати за відкриття та щомісячне обслуговування всі рахунки українців, відкриті після 24 лютого 2022 року. Банк також видає безкоштовну дебетову картку на кожен поточний рахунок. Громадяни України не сплачуватимуть комісійні за операції, здійснені в банкоматах по всій країні, незалежно від того, чи належать вони Болгаро-Американському кредитному банку чи іншому комерційному банку. Оплата дебетовою карткою в POS-терміналі, а також в інтернет-магазинах також безкоштовна. Поточний рахунок кожного громадянина України можна відкрити в левах або євро в будь-якому відділенні банку лише за умови пред’явлення дійсного закордонного паспорта та заповнення стандартного набору документів.
 • Токуда Банк для підтримки громадян України пропонує такі преференції: для громадян України не застосовуватиметься плата за попередній огляд, розгляд документів та висновок про прийняття/відмову від обслуговування. Усі інші вимоги та умови відкриття та ведення рахунку іноземної особи залишаються незмінними.
 • Уникредит Булбанк відкриває рахунки українцям за стандартними процедурами вступу у відносини з іноземними фізичними особами. Але банк запровадив послаблення із загального випадку – пропонує українським громадянам свою пакетну програму «Модуль» без абонплат на перший рік. Необхідними документами для відкриття рахунку є копія закордонного паспорта або ID-картки, а також заповнена та підписана анкета «Познайомтесь зі своїм клієнтом» («Опознай своя клиент»). Залежно від конкретного випадку Unicredit Bulbank може запросити додаткові дані на свій розсуд.
 • Инвестбанк забезпечує повністю безкоштовне відкриття поточних рахунків фізичних та юридичних осіб з України шляхом видачі дебетової картки на відкритий рахунок. Процедура максимально проста, а бажаючі можуть відкрити свій рахунок у будь-якому фінансовому центрі банку країни. При бажанні громадяни України мають доступ до інтернету та мобільного банкінгу, за допомогою якого можна цілодобово стежити за своїми рахунками.

* Перелік банків у цій статті не є вичерпним і може бути доповнений.

 

**Публікація створенa за фінансової підтримки Болгарського жіночого фонду (БФЖ). Вона не відображає думку БФЖ і організація не несе за це відповідальності.

 

БАНКОВИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ НА УКРАЙНА СЪС СТАТУТ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ

Законодателството на България позволява на украинските граждани да откриват банкова сметка за основни операции - депозиране, теглене на пари на каса или банкомат, преводи, включително и онлайн.

Съгласно закона, банките предлагат платежни услуги по тази сметка безплатно или срещу разумна такса, независимо от броя на услугите, предоставяни чрез сметката.

За съжаление, все още има случаи, при които гражданите на Украйна се сблъскват с административни затруднения, свързани с откриването на сметка в български банки.

В помощ на украинските граждани, желаещи да отворят сметки и да ползват услугите на български банки, създадохме списък на банките*, потвърдили своята подкрепа за украинските граждани.

 • Банка ДСК въведе облекчена процедура за откриване на разплащателна сметка. Всеки украински гражданин, принуден да напусне страната си, може да открие сметка с дебитна карта и електронно/мобилно банкиране, като посети офис на банката и предостави документ за самоличност, декларация от собственик на имота, в който е временно настанен, както и декларация от лицето, предоставило настаняване в България.  
 • Райфайзенбанк България осигурява за бежанците от Украйна бърз достъп до основни банкови услуги при облекчени ценови условия, включително откриване на сметка за получаване на средства и дебитна карта. С цел подкрепа на бежанците от Украйна откриваните от тях сметки в банката са освободени от такси за откриване и месечна поддръжка.
 • Българо-американска кредитна банка освобождава от такси за откриване и месечна поддръжка всички сметки на украинци, открити след 24 февруари 2022 година. Към всяка разплащателна сметка банката издава и безплатна дебитна карта. Украинските граждани няма да заплащат такси за трансакциите, извършвани на банкомати на територията на цялата страна, независимо дали са собственост на Българо-американска кредитна банка или друга търговска банка. Плащането с дебитна карта на ПОС терминал, както и в онлайн магазини също е без такси. Разплащателната сметка на всеки украински гражданин може да бъде открита в лева или евро, във всеки офис на банката, само срещу представяне на валиден международен паспорт и попълване на стандартен комплект документи.
 • Токуда Банк в подкрепа към гражданите на Украйна предлага следните преференции: за украински граждани няма да се прилага такса за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане/отказ за обслужване. Всички останали изисквания и условия за откриване и поддържане на сметка на чуждестранно лице остават без промяна.
 • Уникредит Булбанк открива сметки за украинци съгласно стандартните си процедури за встъпване в отношения с чуждестранни физически лица. Банката все пак е въвела облекчения от общия случай - предлага на украински граждани пакетната си програма "Модул" без месечни такси за първата година. Необходимите документи за откриване на сметка са копие на международен паспорт или лична карта, както и попълнен и подписан въпросник "Опознай своя клиент". В зависимост от конкретния случай Уникредит Булбанк може да изиска и допълнителни данни по собствена преценка.
 • Инвестбанк осигурява напълно безплатно откриване на разплащателни сметки на физически и юридически лица от Украйна с издаване на дебитна карта към откритата сметка. Процедурата е максимално облекчена, а желаещите могат да открият своя сметка във всеки финансов център на банката в страната. При желание гражданите на Украйна получават достъп до интернет и мобилно банкиране, чрез които да следят своите сметки 24/7.

*Списъкът на банките в тази статия не е изчерпателен и може да бъде допълнен.

 

**Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Български фонд на жените. Тя не отразява становището на БФЖ и организацията не носи отговорност за нея.