Робота для громадян України та можливості для роботодавців у Болгарії

UA/BG

Робота для громадян України

Українці та члени їх сімей, які мають тимчасовий захист, мають право працювати в Болгарії без виданих для цього спеціальних дозволів. Особи, які мають статус тимчасового захисту, також можуть зареєструватися як шукачі роботи в Бюро праці за своєю постійною або поточною адресою.

Громадяни України, яким не надано право на тимчасовий захист, можуть отримати доступ до ринку праці Болгарії за такими спрощеними процедурами:

 • Працевлаштування людей, які мають необхідні документи, що підтверджують болгарське походження, регулюється реєстрацією в Агентстві зайнятості. Вони також повинні мати трудовий договір з місцевим роботодавцем на термін не менше 6 місяців. Додаткову інформацію про процедуру можна знайти на сайті Агентства зайнятості
 • Громадяни України мають право на сезонну роботу до 90 днів у сільському, лісовому та рибному господарствах, готелях та ресторанах Болгарії без перерви протягом 12 місяців. Для цього потрібна реєстрація в органі зайнятості на підставі поданої роботодавцем декларації. Додаткову інформацію про процедуру ризміщена на сайті Агентства зайнятості.
 • Громадяни України, які звернулися за міжнародним захистом і провадження не було завершено протягом трьох місяців з моменту подання заяви з незалежних від них причин, мають право працювати в Болгарії без дозволу на роботу до завершення процедури. Декларацію про працевлаштування українців, які користуються правами згідно із Законом про притулок і біженців, здійснює місцевий роботодавець, який прийняв їх на роботу за трудовим договором. Додаткову інформацію про процедуру можна знайти на сайті Агентства зайнятості.
 • Українці та члени їхніх сімей, яким надано притулок або міжнародний захист у Болгарії, мають право працювати в Болгарії без дозволу на доступ до ринку праці. Особи зі статусом біженця або гуманітарного статусу можуть зареєструватися як шукачі роботи в Бюро праці за своєю постійною або поточною адресою.

Контрольні органи Головної інспекції праці готові надати громадянам України консультації щодо їх права на працю. Для цього створено електронну пошту (BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg), на яку вони можуть надсилати запитання щодо трудового законодавства, а також повідомляти, якщо вони вже працевлаштовані та вважають, що їхні права було порушено.

У Facebook створено групи для публікування актуальної інформації, пов’язаної з працевлаштуванням українців, а також оголошень про роботу від роботодавців. Ви можете використовувати пошукову систему в групі для пошуку окремих тем.

Нижче публікуємо посилання на обидві групи:

Група Робота для українських біженців в Болгарії / Работа за украински бежанци.

Група Работа в България за украински бежанци Робота в Болгарії Работа Болгария.

 

Можливості для роботодавців / Проект «Солідарність»

Проект спрямований на своєчасну підтримку для швидкої інтеграції на ринку праці переміщених осіб з України з гарантованим доступом до ринку праці, які прибули до Болгарії після 24.02.2022.

Цей захід забезпечить підтримку шляхом виплати:

 • Кошт на оплату праці на основі встановленого в країні мінімальної заробітної плати та належних страховок за рахунок роботодавців на термін до 3 місяців для працівників;
 • Кошти на заробітну плату наставників, які будуть надавати допомогу призначеним особам на термін до 3 місяців. Місячна заробітна плата становить ½ мінімальної заробітної плати, встановленої в країні;
 • Кошти на інтеграційну доплату на проживання, включаючи витрати на оренду, накладні витрати та інтернет працівників на термін до 3 місяців у розмірі 356,00 BGN на місяць на особу;
 • Кошти на стимули, що покривають витрати на всі належні внески за рахунок роботодавців, згідно з вимогами КТ та КСО для решти осіб на роботі, нарахованих на базі встановленого для країни мінімального розміру заробітної плати за період, пропорційний тривалості субсидованої зайнятості.

Детальну інформацію про прийнятні цільові групи та умови процедури можна знайти на сайті Бюро зайнятості.

Заявку на участь у проекті можна знайти тут.

Створено електронну пошту Solidarnost@az.government.bg для подачі сигналів та запитань щодо проекту «Солідарність».

 

**Публікація створенa за фінансової підтримки Болгарського жіночого фонду (БФЖ). Вона не відображає думку БФЖ і організація не несе за це відповідальності.

____________________

Работа за гражданите на Украйна

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила имат право да работят в България без специални издадени за целта разрешения. Лицата, които имат статут на временна закрила, също така могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

Гражданите на Украйна, които нямат предоставено право на временна закрила, могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа и по следните облекчени процедури:

 • Заетостта на хора, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца. Допълнителна информация за процедурата може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.
 • Украинските граждани имат право на  сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация. Допълнителна информация за процедурата е представена на сайта на Агенцията по заетостта.
 • Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор. Допълнителна информация е представена на сайта на Агенцията по заетостта
 • Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

Контролните органи на Главната инспекция по труда са готови да предоставят съвети на гражданите на Украйна относно правото им на труд. За целта е създадена електронна поща (BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg), на която могат да изпращат въпроси, свързани с трудовото законодателство, както и да ги информират, ако вече са наети и смятат, че правата им са нарушени.

Във Facebook са създадени групи, в които се публикува актуална информация, свързана с наемането на работа на украинци, както и обяви за работа от работодатели. За специфично търсене на определена тема може да използвате търсачката в групата.

Долу публикуваме линкове към двете групи:

Група Робота для українських біженців в Болгарії / Работа за украински бежанци.

Група Работа в България за украински бежанци Робота в Болгарії Работа Болгария.

 

Възможности за работодатели / Проект Солидарност“

Проектът цели да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г.

С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане на:

Средства за възнаграждения на база минималната работна заплата, установена за страна и дължимите осигуровки за сметка на работодателите за период до 3 месеца, за наетите от него лица;

Средства за възнаграждения на ментори, които ще подпомагат назначените лица за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната;

Средства за интеграционна добавка за настаняване включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет на наетите лица за период до 3 месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице;

Средства за стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за останалите на работа лица, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата за период, пропорционален на продължителността на субсидираната заетост.

Подробна информация за допустимите целеви групи и условията по процедурата, може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.

Заявление за участие в проекта може да намерите тук.

За подаване на сигнали и поставяне на въпроси относно проект „Солидарност” е създаден имейл Solidarnost@az.government.bg

 

**Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Български фонд на жените. Тя не отразява становището на БФЖ и организацията не носи отговорност за нея.