Проблеми при налагането на мярката за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното наказателно производство в България

През 2022 година Българският хелзинкски комитет (БХК) стана партньор в проекта Flightrisk координирана от международната организация Fair Trials. Този проект цели изследване на законодателството и практиката по налагане на мярката за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното наказателно производство в няколко европейски страни. БХК е отговорен за осъществяване на изследването в България. Другите партньори по проекта са Ludwig Boltzmann Institute, Helsinki Foundation for Human Rights, Irish Council for Civil Liberties и Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC).

Целите на проекта са:

  • да насочи вниманието на правоприлагащите органи към стандартите на Европейската конвенция за правата на човека при вземането на решения, свързани с опасността от укриване като основание за задържане под стража в досъдебното наказателно производство;
  • да идентифицира и да допринесе за преодоляването на пречките за прекомерното използване на задържането под стража, което води до пренаселеност в затворите и в следствените арести.

В изпълнение на дейностите по проекта БХК ще представи доклад на тема „Подобряване оценката на риска от укриване при налагане на мярка за неотклонение в правоприлагането – FLIGHTRISK“ и ще организира публична дискусия.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с приложението на мярката за неотклонение „задържане под стража“ с акцент върху опасността от укриване. Целта на дискусията е да спомогне зца по-задълбоченото разбиране на предизвикателствата около предварителното задържане и да идентифицира стратегии за ефективно справяне с тях.

Събитието ще се проведе на 29 април 2024 г. (понеделник) от 11:00 до 13:00 ч. в КООП Хотел София, ул. „Искър“ № 30.

Докладът ще бъде представен от: д-р Красимир Кънев – директор на програма „Мониторинг и изследвания“ и  Бояна Иванова – съкоординатор на проекта.

Целевата група са: адвокати, прокурори, съдии, следователи, полицейски служители, представители на държавни институции, които се

Краен срок за регистрация: 26.04.2024 г.


Проектът е финансиран по покана JUST-2021-JCOO на Главна дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Изразените възгледи и мнения са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската комисия. Европейският съюз или Европейската комисия не носят отговорност за тях.