Отворено писмо до главния прокурор и министър-председателя във връзка с полицейското насилие на 2 септември 2020 г.

До
Иван Гешев
Главен прокурор
на Република България

До
Бойко Борисов
Министър-председател
на Република България

ОТКРИТО ПИСМО

от
Красимир Кънев
Председател на
Българския хелзинкски комитет

Уважаеми господин Гешев,

Уважаеми господин Борисов,

В Българския хелзинкски комитет пристигнаха многобройни сигнали за системни противозаконни действия от страна на служители на МВР по време на сблъсъците между полиция и протестиращи на 2 септември 2020 г. Тези действия включват:

  1. Масирана непропорционална употреба на сила срещу протестиращи, включително такива, които по никакъв начин не са били съпричастни към противозаконни действия. Насилията включват побой с юмруци, ритници и с помощни средства, включително употреба на лютив спрей, влачене по земята с белезници на ръце, полагане на земята на задържаните за продължително време и закани. Подобни действия са били насочени и срещу най-малко един журналист, представил се пред полицаите с журналистическа карта.
  1. Отказ да се предостави достъп до медицинска грижа на лица, задържани при сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1, въпреки изричните им искания за такава.
  1. Произволни арести на лица, които не са били причастни към никакви противозаконни действия и продължителното им задържане в поделения на МВР на територията на София, в това число на най-малко един журналист. В местата за задържане много от тях са били настанени в препълнени килии, държани са без храна и вода и са били изложени на материални условия несъвместими с международните стандарти.
  1. Недопускане до задържани лица на адвокати, които те или техните семейства са ангажирали, както и несвоевременно придвижване на административните преписки по оспорване на законността на задържането до компетентния районен съд.

Всички тези действия изискват бързо, ефективно и независимо разследване и предприемане на предвидените в закона мерки срещу извършителите.

Те изискват също така отстраняване от длъжност, поне за периода на разследването, на всички отговорни длъжностни лица, в това число министъра на вътрешните работи и директора на СДВР.

Трябва да подчертаем, че през август 2019 г. главният прокурор посочи в публично изявление, че за прокуратурата „няма чадър над никого“. Надяваме се, че това ще се отнася и за извършителите на противозаконни действия от страна на органи на МВР.

Междувременно нашата организация продължава да наблюдава развитието на събитията като част от мониторинговата си дейност на състоянието на правата на човека в България. Ние ще се обърнем и към други компетентни български и международни институции, за да представим пред тях установените от нас факти.

Молим за вашите незабавни действия съобразно правомощията ви и ще очакваме скорошни резултати.