Експерти на ООН: България да предприеме незабавни мерки за предпазване на възрастните хора от COVID-19

Преди месеци двама специални докладчици и един независим експерт на ООН отправят въпроси към българските здравни власти, свързани с мерките, взети за по-добра защита на възрастните и хронично болните хора от боледуване и смърт от COVID-19. И до момента няма отговор на българското правителство.

Питането е провокирано от жалбата пред Европейския комитет по социални права срещу дискриминационния план за ваксиниране срещу COVID-19 от 2020/2021 г.

С писмо от 26 май 2022 г. независимият експерт за упражняването на всички права на човека от страна на възрастните хора, специалният докладчик за извънсъдебните екзекуции, произволните екзекуции и екзекуциите по бърза процедура и специалният докладчик за правото на всеки да ползва най-високите възможни стандарти за физическо и умствено здраве отправят към българското правителство пет въпроса, свързани със защитата на възрастните и хронично болните хора от COVID-19. Писмото е провокирано от жалбата пред Европейския комитет по социални права (ЕКСП) срещу българския ваксинационен план от края на 2020 и началото на 2021 г., внесена от Института за европейска политика на Отворено общество (OSEPI). Към днешна дата няма данни българското правителство да е отговорило на поставените въпроси.

Припомняме, че в края на януари OSEPI внесе жалба пред Европейския комитет по социални права, че България не е осигурила приоритетен достъп до ваксини за възрастните и хронично болните хора в периода, когато достъпът до ваксини беше ограничен. По същото време БХК подаде иск пред СРС по чл. 71, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация със същите мотиви. Разглеждането и на двете жалби от компетентните органи е в ход. 

В писмото си специалните докладчици подчертават своята загриженост от начина, по който е била планирана и проведена ваксинационната кампания във визирания в жалбите период. Те подчертават, че дори в становището на българското правителство относно допустимостта на жалбата се признават незадоволителното ниво на ваксинация и нуждата от „координирани усилия“ за справяне с този проблем. Експертите на ООН отчитат, че в това свое становище българското правителство е съобщило, че се планира „мащабна информационна кампания“ за насърчаване на населението да се ваксинира срещу COVID-19, насочена включително към възрастни хора и хора със съпътстващи заболявания.

Експертите на ООН настояват за допълнителни данни, и питат българското правителство как са защитени възрастните и хронично болните хора от коронавирусното заболяване след април 2022 г., когато отпаднаха всички противоепидемични ограничения, както и какви са дейностите за разпространение на уебсайта на Министерството на здравеопазването „Плюс мен“, който беше създаден за популяризиране на ваксинирането. „Докато очакваме отговор, настоятелно призоваваме правителството […] да предприеме незабавни и необходими временни мерки за осигуряване на достъп до ваксини срещу COVID-19 за възрастни хора и хора със съпътстващи здравословни проблеми, включително за осигуряване на физическа достъпност, и факти и научнообоснована информация за ползите на ваксините, за да се гарантира, че действията на държавата са в съответствие със стандартите на международното право за правата на човека“, отбелязва се в документа.

Пълния текст на писмото можете да намерите ТУК

В началото на октомври в България, както и в останалите държави от ЕС, тече реваксинация с ваксините, адаптирани срещу варианта на SARS-CoV-2 Омикрон. По данни на Министерството на здравеопазването, до края на годината България ще получи общо 2 710 904 дози адаптирани ваксини на производителя Pfizer/BioNTech, а до края на октомври - общо 13 060 дози адаптирани ваксини на Moderna. 

Все още обаче България е държавата в ЕС с най-ниско ваксинационно покритие срещу COVID-19  - по данни на Европейския център за контрол на заболяванията, едва 30% от българите имат завършен основен курс на ваксинация и само 1% имат поставена втора бустерна доза. Експертите очакват вирусът да предизвика поне една епидемична вълна и през идния есенно-зимен период. Възрастните и хронично болните остават най-силно уязвими от тежко боледуване и смърт, а смъртността от коронавирусната инфекция у нас запазва високи нива. На този фон, обещаната “мащабна кампания” остава невидима, не се забелязват и никакви фокусирани усилия за повишаване на ваксинационния обхват поне сред най-рисковите групи. 

Българският хелзинкски комитет в партньорство с Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) работи по проект за ваксинационна справедливост. Той цели разобличаване на лошите практики в управлението на ваксинационния процес, които доведоха до претоварване на здравната система, увеличени здравни и социални разходи, дългосрочни вреди върху децата и предотвратима загуба на човешки животи, преобладаващо сред възрастни граждани.