Позиция на БХК във връзка с протеста на Габриела Банкова

От понеделник насам Габриела Банкова – смела транс жена, бореща се за достоен живот – е в гладна стачка пред Съдебната палата, защото Софийският районен съд е постановил отказ по молбата ѝ за промяна на данните ѝ за пол в регистрите за гражданско състояние (т.нар. промяна на юридическия пол).

Габи е една от многото хора в България родени с един генитален пол, но живеещи с психичен (невроцеребрален) пол, който не съответства на тялото им. Част от тези хора живеят в ежедневни страдания от това несъответствие и желаят да приемат външен вид, имена и местоимение съответни на самоопределението им, както и държавата да признае това самоопределение като социално по-значимо от гениталния им пол.

Българската държава отказва да направи това след решения на Конституционния съд и на Върховния касационен съд, които преградиха достъпа на транс хората в България до процедура за промяна на вписаните в регистрите за гражданско състояние данни за пола им. Такава промяна българският съд допускаше десетилетия наред в съзвучие с медицинските предписания. Вече не.

От няколко дни органите на МВР и Столична община опитват да ограничат протеста на Габи на формални основания, които обаче нямат опора в закона, а днес тя беше арестувана и отведена в 01 РУП-СДВР. Тази репресия, която целенасочено опитва да заглуши и изтрие транс хората и тяхното недоволство, е грубо нарушение на основните човешки права на мирно събиране и на изразяване.

Република България от години бездейства да въведе “бърза, прозрачна и достъпна процедура” за юридическа промяна на пола в съответствие с Резолюция 2048 (2015) на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, а през 2020 г. беше осъдена и от Европейския съд по правата на човека по делото Я.Т. срещу България именно за отказа на българските съдилища да допуснат такава промяна.

Призоваваме властите към диалог с транс общността, с организациите на гражданското общество, работещи за постигане на равноправие на трансполовите хора, както и към срочни изменения в законодателството, които да уредят отговаряща на международните стандарти процедура за юридическа промяна на пола.