БХК: цялостната забрана за медицински дейности по промяна на пола при непълнолетни е неудачна

Българският хелзинкски комитет (БХК) внесе в Народното събрание становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от народни представители от ПП „Има такъв народ“.

Със законопроекта се въвеждат санкции, включително със средствата на наказателното право, за „представянето или рекламата на половата идентичност като алтернатива на биологичния пол“ и за даването на медицинско предписание или извършването на медицинска дейност с „метод или технология за промяна на биологичния пол“.

С това законопроектът, изглежда, цели да прегради възможността каквито и да е интервенции – хормонални или хирургически – които могат да изменят „биологичния пол“ при непълнолетни лица.

В становището си БХК отбелязва, че биологичният пол има различни аспекти и при абнормено формиране на някои от тях (напр. първични полови белези или хормонален дисбаланс) утвърдени методи на лечение биха били неприложими защото повлияват „биологичния пол“ – една много широка категория.

Същевременно се отбелязва, че с инициативата изглежда мълчаливо се цели преграждане на достъпа до такива методи за трансджендърни и интерсекс деца и юноши, които не се споменават в проектонормите или мотивите към законопроекта. Съгласно становището това е неудачно, защото макар и правилно в много случаи при деца, такива интервенции все пак понякога са необходими, поради което се препоръчва заимстването на допускаща такава възможност правна уредба, каквато съществува в други държави.

Пълният текст на становището е достъпен тук.