Ново от Съвета за развитие на гражданското общество: отчет за дейността дотук, план за действие напред и една покана към съмишленици

Прозрачно финансиране и закон за доброволчеството са сред приоритетите на гражданския сектор. Това става ясно от отчета на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество 

След повече от 12 години дебати и планиране, през март 2022 новото правителство конституира Съвета за развитие на гражданското общество. Инициативата бе на вицепремиерa Калина Константинова, която застана начело на Съвета.

В първия мандат на СРГО негови членове са:

1.Фондация „Български център за нестопанско право“
2.Сдружение „Български дарителски форум“
3.Фондация „Работилница за граждански инициативи“
4.Фондация „Светът на Мария“
5.Фондация „Български фонд за жените“
6.Сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“
7.Фондация „Заедно в час“
8.Сдружение „Български Червен кръст“
9.Сдружение „Български хелзински комитет“
10.Фондация „За нашите деца“
11.Сдружение „Асоциация на парковете в България“
12.Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“
13.Фондация „Карин дом“
14.Сдружение „Еквилибриум“

На 1 март се състоя и първото извънредно заседание на Съвета, на което членовете взеха първото много важно решение: веднага да бъде създаден механизъм за ежеседмична координация между МС, институции и граждански организации, които активно подпомагат украинските бежанци в България. Над 50 организации регулярно се включваха в тези срещи.  

„Повече от 10 години гражданските организации в България се борим за това да има на най-високо ниво в изпълнителната власт пространство не само за диалог, но и за съвместна работа между организации и властта - за да работим заедно за една по-добра среда за гражданските права и свободи в България. Конституирането най-накрая на Съвета за развитие на гражданското общество през март 2022 г. с 14 избрани представители от самите граждански организации бе крачка в правилната посока за това да имаме по-независимо и проспериращо гражданско общество. Все пак, след първата крачка има много дълъг и стръмен път пред нас към това да създадем промяна, която тук и сега да може да бъде почувствана от граждански активните хора. Оставаме с надеждата, че лентата назад не може да бъде върната.“, споделя Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право.

 „Съветът за развитие на гражданското общество(СРГО) е създаден, за да може да се даде тласък на политиката за подкрепа развитието на гражданското общество. Така е записано в закона и се радвам, че за четири месеца успяхме да поставим началото на толкова много задачи, за които активният граждански сектор е чакал повече от десетилетие.“, коментира председателят на Съвета и вицепремиер по ефективно Калина Константинова.

Само за четири месеца, и то в изключително сложна и провокативна политическа, социална и икономическа среда Съветът успя да: 

  • Изработи и приеме механизъм за широки консултации и взаимодействие с други граждански организации, които да служат за пример на другите държавни институции;  
  • Приеме плътна и интензивна програма за работа до края на година, която включва ясни и прозрачни критерии за финансиране на неправителствени организации и закона за доброволчеството. 
  • Даде препоръки за това как се комуникира информацията на правителствения сайт за Украйна ukraina.gov.bg; 
  • Аргументира създаването на специална Работна група с Министерство на финансите и други ангажирани институции за създаване на механизъм за финансиране на граждански организации.  

„В последните години държавата явно неглижираше своите активни граждани и това е причината да няма нито един адекватен национален механизъм за взаимодействие и финансова подкрепа на граждански организации в България. За пръв път в екипа на това правителство има хора, които разпознават в гражданския сектор безценен ресурс за развитие на обществото. За нас е изключителен приоритет да направим така, че гражданите и техните организации да бъдат подкрепени, за да се превърнат в равностоен партньор на държавата и точен барометър за „здравето“ на институциите“, коментира Красимира Величкова, съветник в кабинета на вицепремиера Калина Константинова и дългогодишен ярък представител на гражданския сектор.  

В рамките на следващите заседания на СРГО предстои да се изработи и приеме механизма за финансиране на граждански инициативи от националния бюджет, както и да се проведат широки обществени консултации по уредбата за доброволчеството. (Прочетете още тук). 

Актуално

В рамките на заседанието на Министерския съвет на 20 юли 2022 г. три решения разгръщат още повече отговорността и значимостта на СРГО в обществения живот.

  • Подписана заповедта за създаване на работна група в рамките на СРГО за „разработване на проект на финансов механизъм за разпределението на средствата, предвидени по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗЮЛНЦ“. (Закон за юридическите лица с нестопанска цел)
  • Приет четвъртият национален план в инициативата „Партньорство за открито управление“, като СРГО е вписан като водещ партньор по темата за доброволчеството в него. „Партньорството за открито управление“ е многостранна програма, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за прозрачност, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии в управлението.
  • Приета е промяна на националния план за временна закрила, в който СРГО беше включен като орган за координация с гражданския сектор при бежански кризи. 

Заедно с отчета за дейността си през последните месеци, СРГО разпространи и план за задачите си до края на 2022 г., достъпни в линковете.

Кампания "СРГО не е поредната абревиатура"   

В стремежа си да засилят участието и да окажат подкрепа на гражданския сектор в България, организациите от коалиция РавниБГ, представени в СРГО, стартираха през юли кампанията "СРГО не е поредната абревиатура". Представените в СРГО членове на обединението - Български център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти, сдружение Еквилибриум в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink - Гражданска мрежа призовават представителите на гражданския сектор да се включат в национална кампания за определяне на приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданските организации в България.    

За целта заинтересованите са поканени да попълнят анкета на сайта на кампанията, в която да подредят своите приоритети и да дадат своето мнение за това от какво най-много се нуждае неправителствения сектор в момента. Отговорите зкономерно ще залегнат и в приоритетите и бъдещата дейност на Съвета за развитие на гражданското общество.