БХК ще оказва правна помощ в центъра за подкрепа на бежанци в БЧК

Първият Център за подкрепа на бежанци от типа „Blue Dot“ (Синя Точка) от понеделник ще предлага и правна помощ. На място в центъра в рамките на работния ден консултации ще дава украински адвокат, преминал обучение от Програмата за правна защита за бежанци и мигранти на БХК. Центърът се намира в централата на БЧК в София, на бул. Джеймс Баучер 76.

„Blue Dot“ е стандартизирана услуга, която се осъществява от Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, в партньорство с Българския Червен кръст (БЧК), със съдействието на Българския хелзинкски комитет (БХК), Съвета на жените бежанки в България (СЖББ) и на представители на общността на бежанците.

Центровете „Blue Dot“ са безопасни пространства за закрила и основни услуги, които се разкриват в страните, приемащи бежанци от Украйна, включително Полша, Румъния и Молдова. В тях се предоставя информация, правни съвети, психосоциална подкрепа, идентифициране и насочване към услуги за деца, жени, семейства, и други групи, изложени на специфичен повишен риск, докато бягат от конфликта в Украйна. Центровете „Blue Dot“ увеличават подкрепата от националните правителства и са организирани в координация с държавните власти и други партньори по ключовите транзитни маршрути и дестинации, за да помагат на децата и семействата в нужда.

У нас след София подобни центрове предстои да заработят също във Варна и Бургас.

На Централна гара в София функционира информационна точка (Light Blue Dot), в която няма да се предоставят услуги, но бежанците могат да получат информация. Подобни информационни точки предстои да бъдат разкрити също на ГКПП Дуранкулак и Русе.