Главният прокурор използва неверни твърдения, за да защити поста си

Главният прокурор продължава линията по самоотбрана заради  внесеното искане на правосъдния министър във Висшия съдебен съвет за предсрочното му отстраняване от длъжност. Част от публично защитаваните тези на Иван Гешев са неверни и това се потвърждава от действащите закони или от информация, събрана по официален ред чрез Закона за достъп до обществена информация. Адв. Диана Драгиева от Програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет обобщи най-ярките противоречия.

В публичния си образ Иван Гешев се опитва да борави с темата за човешките права. Така той обвързва заемания от него висш пост и възможността той да бъде отстранен предсрочно с опасност за върховенството на закона и човешките права. Като организация, работеща в защита на човешките права от 1992 г., ние от Българския хелзинкски комитет напомняме, че не съществува човешко право по несменяемост на конкретна държавна длъжност. Фриволното боравене с терминология, която изглежда е непозната за главния прокурор, я обезценява. 

Ето някои от неверните твърдения, които главният прокурор ползва в своя защита.

1. Иван Гешев: В България има над 95% осъдителни присъди от всички случаи. Това твърдение не отговаря на истината. 

По-голямата част от преписките и досъдебните производства в прокуратурата се прекратяват или остават висящи и не влизат никога в съда. През 2020 г. прокуратурата наблюдава 198 103 досъдебни производства, в следствие на които е внесла в съда едва 15 246 обвинителни актове (7, 7% от всички досъдебни производства). През същата година съдът е постановил 5542 осъдителни присъди  (т. е. малко над 36 % от внесените обвинения) и е одобрил 8 417 споразумения

Коректното отчитане дейността на прокуратурата е отговорност на главния прокурор, който еднолично ръководи организацията на информационната й дейност. В годишните доклади за дейността й, представяни от Иван Гешев, не са дефинирани използваните понятия и методология при извличане на данните. 

2. Иван Гешев: прокуратурата под мое ръководство е максимално открита, по безпрецедентен начин. Това твърдение не отговаря на истината. 

Под ръководството на Гешев прокуратурата не предоставя никаква информация за ежегодно плащаните милиони левове за обезщетения за незаконни обвинения и некачествени разследвания. Към началото на 2022 г. година висящите дела срещу прокуратурата за обезщетения по ЗОДОВ са над 1 000. Само по заявления на БХК и медии отказите за предоставяне на информация от началото на мандата на Гешев са десетки, като почти всички обжалвани в съда, са отменени като незаконосъобразни. Само за разноските по съдебните дела, образувани по отказите да даде информация по различни теми на БХК, прокуратурата е осъдена да плати над 4 600 лева

3. Иван Гешев: прокуратурата не е структурно и организационно централизирана и строго йерархична институция, главният прокурор не контролира наблюдаващите прокурори. Това твърдение не отговаря на истината.

Съгласно Закона за съдебната власт главният прокурор ръководи прокуратурата, всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор, а всеки прокурор се ръководи от административния ръководител на прокуратурата, в която работи; главният прокурор ръководи контролната дейност в институцията. 

4. Иван Гешев: правомощието на главния прокурор “методическо ръководство на всички прокурори” е абстрактно правомощие, съпоставимо с тълкувателните решения на върховните съдилища. Това твърдение не отговаря на истината. 

Актовете по методическо ръководство на главния прокурор са еднолични и съвсем конкретни, пазят се в тайна, задължителни са за всички прокурори. Чрез тях главният прокурор ръководи прокурорите по въпроси, за които сам прецени

5. Иван Гешев: не прокуратурата, а МВР разкрива престъпленията. Това твърдение не отговаря на истината.

Прокуратурата разкрива престъпления заедно с МВР, ДАНС или Агенция „Митници”. Ролята на прокурора за разкриване на престъпление е решаваща, той е “господар” в досъдебната фаза на процеса.

6. Със закриването на специализираната прокуратура ще бъдат освободени замразените около 3 млрд. лева от КПКОНПИ - в резултат на уведомленията на специализираната прокуратура. Това твърдение не отговаря на истината. 

В прокуратурата не се води официална статистика за запорираното имущество по досъдебните производства, включително на специализираната прокуратура, и следователно не е ясно какъв размер замразени активи ще бъдат засегнати от закриването на специализираните прокуратури. Последното не води до премахване на вида престъпление от Наказателния кодекс. Дори да се постигне оправдателна присъда, това не е пречка имуществото да бъде отнето. 

7. Иван Гешев: известно е на всички, че Хемус се разследва от разследващи полицаи в МВР, в един момент се казва, че този случай е смачкан, не знаем какво се случва с него. Това означава, че някой министър не знае какво се случва в собственото му министерство. Това твърдение е заблуждаващо.

Съгласно Закона за МВР дейността по разследване на престъпления се осъществява от разследващи полицаи, като горестоящ ръководител, включително министър, няма право да им дава указания и по какъвто и да е друг начин да се намесва в разследването. За сметка на това писмените указания на  прокурора по разследването са задължителни за разследващите полицаи. 

Пълния текст на адв. Диана Драгиева може да намерите тук.